projekti financirani EU fondovima

EU Projekti

NAZIV PROJEKTA

IZGRADNJA I OPREMANJE NOVE POSLOVNE JEDINICE ZA RAZVOJ SOFTWARE-A I PROIZVODNJU

KRATKI OPIS PROJEKTA

Poduzeće Atinel d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava oznake KK.03.2.1.15.0178. u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Izgradnja i opremanje nove poslovne jedinice za razvoj software-a i proizvodnju“. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014. – 2020., temeljem Poziva „IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSPA“ referentne oznake KK.03.2.1.15.

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je poboljšanje poslovnog razvoja i veća tehnološka spremnost poduzeća ATINEL d.o.o. za poslovanje na globalnom tržištu u području industrijske automatike te povećanje kapaciteta i zapošljavanje novih djelatnika.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

 • Izgrađena poslovna jedinica za razvoj software-a i proizvodnju
 • Opremljena poslovna jedinica za razvoj software-a i proizvodnju
 • Provedena edukacija djelatnika
 • Povećani prihodi poduzeća od prodaje
 • Stvoreni uvjeti za nova radna mjesta

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta: 16.446.500,00 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 5.863.983,45 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 17. lipnja 2019. do 17. lipnja 2021.

KONTAKT OSOBE

Krešimir Androlić, direktor

e-mail: androlic(at)atinel.hr

Više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja projekata potražite na adresi: www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija na adresi: http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779 .

 

 Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika ATINEL d.o.o.

NAZIV PROJEKTA

Jačanje konkurentnosti tvrtke ATINEL d.o.o.

KRATKI OPIS PROJEKTA

Tvrtka ATINEL iz Varaždina bavi se automatizacijom u industriji i najvećim dijelom radi za automobilsku industriju. Nudi usluge vrhunskog inženjerstva, uživajući ugled pouzdanog dobavljača na međunarodnom tržištu. Tvrtka se bavi projektiranjem i programiranjem upravljačkih sklopova i industrijskih robota na proizvodnim linijama. Programi se kreiraju prema zahtjevima klijenata i potrebama projekta. Programiranje i projektiranje se odrađuje u Varaždinu, a puštanje proizvodnih linija u pogon kod krajnjih naručitelja, većinom u inozemstvu. To iziskuje višetjedni boravak djelatnika na terenu i poskupljuje proizvod.  S ciljem osnaživanja svog poslovanja u ovoj specifičnoj industriji i optimiziranja troškova poslovanja, tvrtka je odlučila ponuditi unaprijeđene kompletne usluge u industrijskoj automatici osnivanjem nove radne jednice. Svrha projekta je povećanje konkuretnosti tvrtke kroz osnivanje odjela za elektro projektiranje, simuliranje i virtualno puštanje u pogon koristeći nove tehnologije i alate. Time se skraćuje terenski rad, poboljšavaju uvjeti rada i motiviranost djelatnika.  Ciljna skupina projekta su sadašnji i budući djelatnici tvrtke. Potrebe ciljne skupine su sigurna i primjerena primanja, rad u svojoj struci, mogućnosti daljnjeg usavršavanja i nadogradnja postojećih znanja. Krajnji korisnici su  naručitelji usluga tvrtke Atinel, studenti tehničkih fakulteta (FOI, FER, FSB) s kojima Atinel razvija suradnju kroz edukativne projekte te šira zajednica kroz korist od poslovanja tvrtke. Osim toga ATINEL drugim poduzetnicima služi kao primjer dobre prakse.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Aktivnosti projekta uključuju nabavu opreme i specijalnih programskih alata za elektro projektiranje, simulaciju robotskih stanica s virtualnim puštanjem u pogon, edukaciju djelatnika za rad s novim alatima, uređenje poslovnog prostora nove poslovne jedinice i promociju projekta kroz elemente promidžbe i vidljivosti.

Provođenje projekta pridonosi održivom razvoju i jačanju konkurentnosti tvrtke, a time i očuvanju radnih mjesta. Projekt će kroz povećanje konkurentnosti tvrtke direktno utjecati na povećanje obima poslovanja, a time na novo zapošljavanje visokoobrazovanih djelatnika.

Povećanje konkurentnosti tvrtke povećava kompetentnost, kapacitet tvrtke i prihode. Time direktno pridonosi jačanju malog i srednjeg poduzetništva i  ekonomskom i društvenom učinku u RH.

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta: 707.100,00 HRK

Ukupni iznos prihvatljivih troškova: 707.100,00 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 300.000,00 HRK

Vlastita sredstva: 407.100,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 07.11.2016. – 07. 01. 2018.

KONTAKT OSOBE

Krešimir Androlić, direktor

tel: 042 641 143

INTERNETSKE STRANICE

Strukturni fondovi – http://www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 – http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

ATINEL d.o.o. - Siemens - Elektrostrojarska škola Varaždin

PLC CHALLENGE 2019

 • Dana 29.6.2019. godine, po treći puta će se održati natjecanje u programiranju PLC sustava koje organiziraju tvrtke Atinel i Siemens, te Elektrostrojarska škola Varaždin.
 • Natjecanje  će se održati u prostorijama Elektrostrojarske škole Varaždin
 • Organizatori će za svakog natjecatelja osigurati radno mjesto s potrebnim hardverom i softverom.
 • Radno mjestomjesto će sadržavati prijenosno računalo s instaliranim TIA softverom za programiranje Basic PLC-ova i dodirnih ekrana (HMI-a) te panela ormara s montiranim i u većoj mjeri ožičenim CPU-om, napajanjem i ostalim ulazno/izlaznim elementima, te potrebnim alatom.
 • Na natjecanje se može prijaviti maksimalno 10 kandidata, a prijaviti se mogu učenici i studenti, izuzev prošlogodišnjih pobijednika (prva 3 mjesta).
 • Rok prijave na natjecanje je 24.06.2019. na e-mail: PLC-Challenge@atinel.hr
 • Podaci potrebni za prijavu:
  • Ime i prezime
  • Starost
  • Obrazovanje
  • Kontakt podaci (Broj mobitela i e-mail adresa)
  • godine iskustva s PLC-ovima
 • Razmatrati će se samo prijave s potpunim podacima.
 • U slučaju velikog  broja prijavljenih kandidata, odabir kandidata za natjecanje vršit će se slučajnim odabirom.

challengelogoi

ZADATAK I PRAVILA NATJECANJA

1. Softver kojim će se vršiti programiranje PLC-a je TIA Portal STEP7 Basic a za programiranje dodirnih ekrana WinCC Basic.

2.Oprema koja će se koristiti je: PLC – SIMATIC S7-1200, HMI – SIMATIC Basic Panel KTP1000, frekvencijski pretvarač – YASKAWA, elektromotor – Končar D/Y 230/400V, 0.12 kW

3. Svim će natjecateljima zadatak biti detaljno opisan i predstavljen, nakon čega će  natjecatelji imati 4 puna sata za realizaciju.

4. Žiri će ocijeniti radove, a najbolji  natjecatelji biti će nagrađeni. Osigurane su vrijedne novčane i materijalne nagrade.

5. Natjecanje je otvorenog tipa i mogu se prijaviti učenici srednjih škola i studenti, izuzev prošlogodišnjih pobijednika (prva 3 mjesta).