NOVA POSLOVNA ZGRADA

projekti financirani EU fondovima

EU Projekti

NAZIV PROJEKTA

Jačanje konkurentnosti tvrtke ATINEL d.o.o.

KRATKI OPIS PROJEKTA

Tvrtka ATINEL iz Varaždina bavi se automatizacijom u industriji i najvećim dijelom radi za automobilsku industriju. Nudi usluge vrhunskog inženjerstva, uživajući ugled pouzdanog dobavljača na međunarodnom tržištu. Tvrtka se bavi projektiranjem i programiranjem upravljačkih sklopova i industrijskih robota na proizvodnim linijama. Programi se kreiraju prema zahtjevima klijenata i potrebama projekta. Programiranje i projektiranje se odrađuje u Varaždinu, a puštanje proizvodnih linija u pogon kod krajnjih naručitelja, većinom u inozemstvu. To iziskuje višetjedni boravak djelatnika na terenu i poskupljuje proizvod.  S ciljem osnaživanja svog poslovanja u ovoj specifičnoj industriji i optimiziranja troškova poslovanja, tvrtka je odlučila ponuditi unaprijeđene kompletne usluge u industrijskoj automatici osnivanjem nove radne jednice. Svrha projekta je povećanje konkuretnosti tvrtke kroz osnivanje odjela za elektro projektiranje, simuliranje i virtualno puštanje u pogon koristeći nove tehnologije i alate. Time se skraćuje terenski rad, poboljšavaju uvjeti rada i motiviranost djelatnika.  Ciljna skupina projekta su sadašnji i budući djelatnici tvrtke. Potrebe ciljne skupine su sigurna i primjerena primanja, rad u svojoj struci, mogućnosti daljnjeg usavršavanja i nadogradnja postojećih znanja. Krajnji korisnici su  naručitelji usluga tvrtke Atinel, studenti tehničkih fakulteta (FOI, FER, FSB) s kojima Atinel razvija suradnju kroz edukativne projekte te šira zajednica kroz korist od poslovanja tvrtke. Osim toga ATINEL drugim poduzetnicima služi kao primjer dobre prakse.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Aktivnosti projekta uključuju nabavu opreme i specijalnih programskih alata za elektro projektiranje, simulaciju robotskih stanica s virtualnim puštanjem u pogon, edukaciju djelatnika za rad s novim alatima, uređenje poslovnog prostora nove poslovne jedinice i promociju projekta kroz elemente promidžbe i vidljivosti.

Provođenje projekta pridonosi održivom razvoju i jačanju konkurentnosti tvrtke, a time i očuvanju radnih mjesta. Projekt će kroz povećanje konkurentnosti tvrtke direktno utjecati na povećanje obima poslovanja, a time na novo zapošljavanje visokoobrazovanih djelatnika.

Povećanje konkurentnosti tvrtke povećava kompetentnost, kapacitet tvrtke i prihode. Time direktno pridonosi jačanju malog i srednjeg poduzetništva i  ekonomskom i društvenom učinku u RH.

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta: 707.100,00 HRK

Ukupni iznos prihvatljivih troškova: 707.100,00 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 300.000,00 HRK

Vlastita sredstva: 407.100,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 07.11.2016. – 07. 01. 2018.

KONTAKT OSOBE

Krešimir Androlić, direktor

tel: 042 641 143

INTERNETSKE STRANICE

Strukturni fondovi – http://www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 – http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

povećanje obujma poslovanja

ATINEL d.o.o. - NOVA POSLOVNA ZGRADA

  • Gradimo novu poslovnu zgradu s proizvodnom halom.
  • Povećanjem obujma poslovanja pojavila se potreba za osiguranjem dodatnih poslovnih kapaciteta i objedinjavanjem svih službi i poslovanja na jednom mjestu.
  • Izrađeni su idejni i glavni projekt, te je ishođena građevinska dozvola.
  • Planirani početak gradnje je početkom 2018. godine.

ATINEL d.o.o. - Siemens - Elektrostrojarska škola Varaždin

PLC CHALLENGE 2017

  • Dana 10.06.2017. godine, prvi puta je održano natjecanje u programiranju PLC sustava koje organiziraju tvrtke ATINEL d.o.o. i Siemens, te Elektrostrojarska škola Varaždin.
  • Natjecanje je održano u prostorijama Elektrostrojarske škole Varaždin.
  • Za svakog natjecatelja bilo je osigurano radno mjesto s potrebnim hardverom i softverom.
  • Radno mjesto je sadržavalo prijenosno računalo s instaliranim TIA softverom za programiranje Basic PLC-ova i dodirnih ekrana (HMI-a) i panela ormara s montiranim i u većoj mjeri ožičenim CPU-om, napajanjem i ostalim ulazno/izlaznim elementima, te potrebnim alatom.
  • više o natjecanju pročitajte na www.varazdinski.hr na adresi: http://varazdinski.rtl.hr/gospodarstvo/foto-filip-hleb-najbolji-na-natjecanju-plc-challenge-2017-odrzanom-u-mec-u 

challengelogoi

ZADATAK I PRAVILA NATJECANJA

1.PLC koji se koristio na natjecanju je SIMATIC S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC.  Softver kojim se vršilo programiranje PLC-a je TIA Portal STEP7 Basic a za programiranje dodirnih ekrana WinCC Basic.

2.Zadatak na natjecanju je bio koncipiran tako da su natjecatelji dobiti elektro dokumentaciju koja je u većoj mjeri bila gotova. Na toj dokumentaciji su, prema zadatku, rukom trebali docrtati nedostajuće spojeve koje su zatim trebati ožičiti na panelu ormara. Nakon ožičenja trebali su isprogramirati PLC i dodirni ekran (Simatic Basic panel koji  se simulirao na računalu) za zadani zadatak.

3.Natjecanje je nadgledao iskusan žiri koji je cijelo vrijeme bio dostupan za pitanja i pomoć oko zadatka. Najbolji  natjecatelji dobili su vrijedne nagrade.