Daimler, Hambach (2019-2020)

Projekt – X243/H247 MFA2 Z1 linija za gradnju karoserije
125 Robota / 13 PLC-a
Elektro projektiranje, izrada putanja i logike robota (DELMIA V5), on-line programiranje i puštanje u rad industrijskih robota i PLC uređaja, testiranje i optimiranje, podrška proizvodnji.