Daimler, Kamenz (2020)

Projekt – EB200-Ⅱ tvornica baterija
E-plan projektiranje – E-Plan P8 ver. 2.6
On-line programiranje i puštanje u rad PLC uređaja, testiranje i optimiranje, podrška proizvodnji.