MAGNA, Graz (2017-2019)

Projekti G29, J29, X590, MOPF linije za gradnju karoserije
Više od 120 industrijskih robota i više od 20 PLC uređaja.
Elektro projektiranje, izrada putanja i logike robota (Process Simulate), on-line programiranje i puštanje u rad industrijskih robota i PLC uređaja, testiranje i optimiranje, podrška proizvodnji.