Metalac Sever d.o.o., Vrbovec, HR (2020-)

Collaborative Palletizing Robot (Techman TM12)
E-plan projektiranje i izrada elektro ormara, razvoj aplikacije i standarda, izrada putanja robota, izrada logike, puštanje u rad, testiranje i optimiranje, podrška proizvodnji.