RAFINERIJA NAFTE RIJEKA, Urinj, HR (2012.)

Dorada prepumpne stanice. Programiranje PLC-a za nadzor rada pumpe. Korišteni su PLC SIEMENS S7-300 i alat za vizualizaciju PROTOOL.