Continental, Hannover (2019-2020)

Specijalna linja za proizvodnju dijelova rashladnih uređaja
E-plan projektiranje i izrada elektro ormara, razvoj standarda, izrada putanja i logike robota (Process Simulate), virtualno puštanje u pogon (Process Simulate), on-line programiranje i puštanje u rad industrijskih robota i PLC uređaja, testiranje i optimiranje, podrška proizvodnji.