HEP proizvodnja d.o.o., Varaždin, HR (2015.)

Test stanica za centrifugalna njihala. Opseg usluga: Elektro planiranje, projektiranje i izgradnja, PLC programiranje, vizualizacija, puštanje u rad i optimizacija. Primijenjene tehnologije i sustavi: E-plan, SolidWorks, PLC – UNITRONICS V130, LENZE frekvencijski pretvarač.