DAIMLER, MERCEDES, Bremen, D (2013-2014.)

Automatizirane linije BR205, HU i HC. Ukupno konfigurirano i programirano 9 PLC-a.