Novo rješenje tvrtke Atinel u području paletiziranja proizvoda

FlexiPall

Zašto je FlexiPall vaš idealan partner za paletiziranje proizvoda/kutija?

 • MOBILNOST – jednostavno premještanje FlexiPall-a ručnom dizalicom po proizvodnom pogonu ovisno o potrebi paketnih linija
 • MODULARNOST – mogućnost proširivanja sa stalkom za dodavanje papira kod paletnih kutija ovisno o poziciji gnijezda kutije na paketnoj liniji
 • KOMPAKTAN DIZAJNFlexiPall zauzima prostor veličine standardne EU palete
 • JEDNOSTAVNOST KORIŠTENJA – ubrzana obuka novih operatera uz user friendly aplikaciju (cca 15 minuta – deseterostruko brže od konkurentskih sustava)
 • KOLABORATIVNOST – omogućen istovremeni nesmetan i siguran rad operatera i FlexiPall-a u prostoru (nema potrebe za ograđivanjem robota)
 • PRILAGODBA HVATALJKE – ovisno o proizvodu za paletiziranje, hvataljka se može posebno dizajnirati, prilagoditi ili izraditi prema želji naručitelja
 • KAPACITET – brzina paletiziranja do 7 kutija/proizvoda u minuti, maksimalna težina kutije/proizvoda je 8 kg (povećanje kapaciteta je moguće s većim robotom)
 • ZADOVOLJSTVO I ZDRAVLJE ZAPOSLENIKAFlexiPall odrađuje monotone, ponavljajuće i za zdravlje zaposlenika nezahvalne poslove (podiže se zadovoljstvo zaposlenika na takvim poslovima uz očuvanje zdravlja)
 • KORISNIČKA PODRŠKA – kod puštanja u pogon i početnog rada kod naručitelja dostupna je podrška s udaljenog mjesta (remote assistance)

Razvoj i dizajn fleksibilnog sustava za paletiziranje u cijelosti je odradio inženjerski odjel tvrtke Atinel, dok je aplikacija za upravljanje sustavom razvijena u suradnji sa krajnjim naručiteljem, prema njegovim potrebama.

Kako FlexiPall može pomoći vašoj tvrtki? Za sve dodatne informacije oko FlexiPall-a možete nam se obratiti na e-mail info@atinel.hr .

projekti financirani EU fondovima

EU Projekti

NAZIV PROJEKTA

Digitalizacija poslovanja uvođenjem ERP sustava u poduzeće ATINEL d.o.o.

KRATKI OPIS PROJEKTA

Poduzeće ATINEL d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0520 u svrhu provedbe projekta „Digitalizacija poslovanja uvođenjem ERP sustava u poduzeće ATINEL d.o.o.“. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije – NextGenerationEU.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Aktivnosti projekta uključuju nabavu informatičke opreme te nabavu ERP sustava za praćenje poslovanja, jačanje digitalnih vještina zaposlenika te izradu plana digitalne transformacije, a sve u cilju poboljšanja poslovnih procesa te povećanja produktivnosti poslovanja.

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta: 57.734,42 €

Dodijeljena bespovratna sredstva: 34.640,65 €

Razdoblje provedbe projekta: 2023. godina

KONTAKT OSOBA

Krešimir Androlić, direktor

e-mail: androlic(at)atinel.hr

 

 Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika ATINEL d.o.o.

 

 

 

NAZIV PROJEKTA

IZGRADNJA I OPREMANJE NOVE POSLOVNE JEDINICE ZA RAZVOJ SOFTWARE-A I PROIZVODNJU

KRATKI OPIS PROJEKTA

Poduzeće Atinel d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava oznake KK.03.2.1.15.0178. u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Izgradnja i opremanje nove poslovne jedinice za razvoj software-a i proizvodnju“. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014. – 2020., temeljem Poziva „IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSPA“ referentne oznake KK.03.2.1.15.

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je poboljšanje poslovnog razvoja i veća tehnološka spremnost poduzeća ATINEL d.o.o. za poslovanje na globalnom tržištu u području industrijske automatike te povećanje kapaciteta i zapošljavanje novih djelatnika.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

 • Izgrađena poslovna jedinica za razvoj software-a i proizvodnju
 • Opremljena poslovna jedinica za razvoj software-a i proizvodnju
 • Provedena edukacija djelatnika
 • Povećani prihodi poduzeća od prodaje
 • Stvoreni uvjeti za nova radna mjesta

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta: 16.446.500,00 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 5.863.983,45 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 17. lipnja 2019. do 17. lipnja 2021.

KONTAKT OSOBE

Krešimir Androlić, direktor

e-mail: androlic(at)atinel.hr

Više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja projekata potražite na adresi: www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija na adresi: https://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779 .

 

 Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika ATINEL d.o.o.

NAZIV PROJEKTA

Jačanje konkurentnosti tvrtke ATINEL d.o.o.

KRATKI OPIS PROJEKTA

Tvrtka ATINEL iz Varaždina bavi se automatizacijom u industriji i najvećim dijelom radi za automobilsku industriju. Nudi usluge vrhunskog inženjerstva, uživajući ugled pouzdanog dobavljača na međunarodnom tržištu. Tvrtka se bavi projektiranjem i programiranjem upravljačkih sklopova i industrijskih robota na proizvodnim linijama. Programi se kreiraju prema zahtjevima klijenata i potrebama projekta. Programiranje i projektiranje se odrađuje u Varaždinu, a puštanje proizvodnih linija u pogon kod krajnjih naručitelja, većinom u inozemstvu. To iziskuje višetjedni boravak djelatnika na terenu i poskupljuje proizvod.  S ciljem osnaživanja svog poslovanja u ovoj specifičnoj industriji i optimiziranja troškova poslovanja, tvrtka je odlučila ponuditi unaprijeđene kompletne usluge u industrijskoj automatici osnivanjem nove radne jednice. Svrha projekta je povećanje konkuretnosti tvrtke kroz osnivanje odjela za elektro projektiranje, simuliranje i virtualno puštanje u pogon koristeći nove tehnologije i alate. Time se skraćuje terenski rad, poboljšavaju uvjeti rada i motiviranost djelatnika.  Ciljna skupina projekta su sadašnji i budući djelatnici tvrtke. Potrebe ciljne skupine su sigurna i primjerena primanja, rad u svojoj struci, mogućnosti daljnjeg usavršavanja i nadogradnja postojećih znanja. Krajnji korisnici su  naručitelji usluga tvrtke Atinel, studenti tehničkih fakulteta (FOI, FER, FSB) s kojima Atinel razvija suradnju kroz edukativne projekte te šira zajednica kroz korist od poslovanja tvrtke. Osim toga ATINEL drugim poduzetnicima služi kao primjer dobre prakse.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Aktivnosti projekta uključuju nabavu opreme i specijalnih programskih alata za elektro projektiranje, simulaciju robotskih stanica s virtualnim puštanjem u pogon, edukaciju djelatnika za rad s novim alatima, uređenje poslovnog prostora nove poslovne jedinice i promociju projekta kroz elemente promidžbe i vidljivosti.

Provođenje projekta pridonosi održivom razvoju i jačanju konkurentnosti tvrtke, a time i očuvanju radnih mjesta. Projekt će kroz povećanje konkurentnosti tvrtke direktno utjecati na povećanje obima poslovanja, a time na novo zapošljavanje visokoobrazovanih djelatnika.

Povećanje konkurentnosti tvrtke povećava kompetentnost, kapacitet tvrtke i prihode. Time direktno pridonosi jačanju malog i srednjeg poduzetništva i  ekonomskom i društvenom učinku u RH.

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta: 707.100,00 HRK

Ukupni iznos prihvatljivih troškova: 707.100,00 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 300.000,00 HRK

Vlastita sredstva: 407.100,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 07.11.2016. – 07. 01. 2018.

KONTAKT OSOBE

Krešimir Androlić, direktor

tel: 042 641 143

INTERNETSKE STRANICE

Strukturni fondovi – https://www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 – https://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

povećanje obujma poslovanja

ATINEL d.o.o. - NOVA POSLOVNA ZGRADA

 • Gradimo novu poslovnu zgradu s proizvodnom halom.
 • Povećanjem obujma poslovanja pojavila se potreba za osiguranjem dodatnih poslovnih kapaciteta i objedinjavanjem svih službi i poslovanja na jednom mjestu.
 • Izrađeni su idejni i glavni projekt, te je ishođena građevinska dozvola.
 • Planirani početak gradnje je početkom 2018. godine.

ATINEL d.o.o. - Siemens - Elektrostrojarska škola Varaždin

PLC CHALLENGE 2022

 • Dana 11.06.2022. godine, po četvrti puta će se održati natjecanje u programiranju PLC sustava koje organiziraju tvrtke Atinel i Siemens, te Elektrostrojarska škola Varaždin.
 • Natjecanje  će se održati u prostorijama Elektrostrojarske škole Varaždin
 • Organizatori će za svakog natjecatelja osigurati radno mjesto s potrebnim hardverom i softverom.
 • Radno mjestomjesto će sadržavati prijenosno računalo s instaliranim TIA softverom za programiranje Basic PLC-ova i dodirnih ekrana (HMI-a) te panela ormara s montiranim i u većoj mjeri ožičenim CPU-om, napajanjem i ostalim ulazno/izlaznim elementima, te potrebnim alatom.
 • Svaki sudionik natjecanja po završetku dobiva poklon, a prva tri mjesta novčane nagrade:
  • 1.mjesto 5.000 kn
  • 2.mjesto 2.500 kn
  • 3.mjesto 1.000 kn

challengelogoi

ZADATAK I PRAVILA NATJECANJA

1. Softver kojim će se vršiti programiranje PLC-a je TIA Portal STEP7 Basic a za programiranje dodirnih ekrana WinCC Basic.

2.Oprema koja će se koristiti je: PLC – SIMATIC S7-1200, HMI – SIMATIC Basic Panel KTP1000, frekvencijski pretvarač – YASKAWA, elektromotor – Končar D/Y 230/400V, 0.12 kW

3. Svim će natjecateljima zadatak biti detaljno opisan i predstavljen, nakon čega će  natjecatelji imati 4 puna sata za realizaciju.

4. Na natjecanje se može prijaviti maksimalno 10 kandidata, a prijaviti se mogu učenici i studenti putem mail-a na adresu plc-challenge@atinel.hr

5. Za prijavu su potrebni sljedeći podatci:

 • Ime i prezime
 • Godina rođenja
 • Obrazovanje (škola ili fakultet)
 • Kontakt podatci (broj mobitela i/ili e-mail adresa)
 • Godine iskustva s PLC-ovima