Radimo za neke od najvećih imena u industriji i inženjerstvu

REFERENCE U INDUSTRIJI

 

Metalac Sever d.o.o., Vrbovec, HR (2020-)

Collaborative Palletizing Robot (Techman TM12) E-plan projektiranje i izrada elektro ormara, razvoj aplikacije i standarda, izrada putanja robota, izrada logike, puštanje u rad, testiranje i optimiranje, podrška proizvodnji.

Saznajte više

SOLVIS d.o.o. (nova proizvodna hala), Varaždin, HR (2020-)

Automatizacija proizvodnih linija za proizvodnju solarnih panela Elektro projektiranje i konstrukcija, montaža elektro i mehaničkih komponenata, PLC projektiranje i programiranje, izrada vizualizacije, puštanje u rad, optimiranje linije.

Saznajte više

Continental, Hannover (2019-2020)

Specijalna linja za proizvodnju dijelova rashladnih uređaja E-plan projektiranje i izrada elektro ormara, razvoj standarda, izrada putanja i logike robota (Process Simulate), virtualno puštanje u pogon (Process Simulate), on-line...

Saznajte više

TERMOPLIN d.d., VARAŽDIN, HR (2016.)

Automatsko upravljanje toplinskom stanicom. Izrada i isporuka upravljačkog elektroormara, spajanje kabela, programiranje PLC-a, puštanje u pogon. Upravljanje i vizualizacija su izvedeni PLC-om UNITRONICS .

Saznajte više

COLAS MINERAL d.o.o., VARAŽDIN, HR (2016.)

Rekonstrukcija separacije Brauer. Projektiranje i izrada elektroormara sa softstarterima za pogone pumpi i vibromotora, dorada postojećeg PLC programa i vizualizacije, ispitivanje, puštanje u rad. Primijenjene tehnologije i sustavi: Siemens S7-300/ET200S,...

Saznajte više

SOLVIS d.o.o., Varaždin, HR (2015-2016.)

Proširenje proizvodne linije za transport solarnih panela zbog povećanja kapaciteta proizvodnje. Projektiranje i izrada lokalnih ormarića, programiranje PLC-a, izrada vizualizacije, montaža, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad. Isporuka transportera za...

Saznajte više

SOLVIS d.o.o., Varaždin, HR (2015-2016)

Automatizacija proizvodne linije za transport solarnih panela. Izrada idejnog rješenja. Projektiranje upravljačkih elektroormara i lokalnih ormarića, programiranje PLC-a, izrada vizualizacije, montaža, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad. Isporuka transportera za...

Saznajte više

HEP proizvodnja d.o.o., Varaždin, HR (2015.)

Test stanica za centrifugalna njihala. Opseg usluga: Elektro planiranje, projektiranje i izgradnja, PLC programiranje, vizualizacija, puštanje u rad i optimizacija. Primijenjene tehnologije i sustavi: E-plan, SolidWorks, PLC – UNITRONICS...

Saznajte više

KOKA d.d., Varaždin, HR (2014-2015.)

Revitalizacija tunela peći i plinske friteze. Opseg usluga: elektrotehnika, električne instalacije, PLC programiranje, vizualizacija, puštanja u rad i optimizacija. Primijenjene tehnologije i sustavi: SIMATIC S7-1200, Korisnička ploča SIMATIC KTP1000...

Saznajte više

MIV, Metalska industrija, Varaždin, HR (2014.)

Automatizacija lakirnice. Hardver inženjering, PLC programiranje, vizualizacija, puštanje u rad, optimizacija. Primijenjene tehnologije i sustavi: SIEMENS S7-1200, električni pogon Lenze, SIEMENS HMI, TIA Portal (V13).

Saznajte više

Naši radovi govore za nas

Impresionirani?